Record details

Title
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
Statement of responsibility
    Martin Bohatý
Author
    Bohatý, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 1
Pages
    s. 19-54
Year
    2006
Notes
    2 obr., 18 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    50(091)
    549
    556
Conspectus category
    01
    549
    556
    930
Subject group
    aragonit
    bibliografie
    biografie
    historie geologie
    krušnohorský pluton
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    pramen termální
    sběratelství
    sedimentace chemická
    sedimenty karbonátové
    složení chemické
    textura pizolitická
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Karlovy Vary-Vřídlo
Keyword
    české
    Dějinám
    Hrachovec
    Karlovarský
    Mineralogie
    Nerosty
    Ochrannou
    Příspěvek
    Sběratelství
    Vřídlovec
    Známkou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 10. 2008
Import date
    8. 8. 2012