Record details

Title
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina communata)
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 3
Pages
    s. 80-81
Year
    1999
Notes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Cochlodina communata
    malacology
    molluscs
Keyword
    Cochlodina
    Communata
    Vřetenovka
    Zaměněná
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012