Record details

Title
    V. sjezd polských geomorfologů - "Výstupy a pozice polské geomorfologie na začátku XXI. století"
Author
    Kirchner, Karel
    Máčka, Z.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geografie. Sborník české geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 106, č. 1
Pages
    s. 51-52
Year
    2001
Notes
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR
    Překlad názvu: V. Conference of Polish geomorphologists - "Output and Position of Polish Geomorphology at the Turn of the XXI. century"
    Rozsah: 2 s.
Subject category
    geomorphology
    Poland
Keyword
    Geomorfologie
    Geomorfologů
    Polské
    Polských
    Pozice
    Sjezd
    Století
    Výstupy
    XXI
    Začátku
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012