Record details

Title
    Validation of Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman (Monocotyledones: Araceae)
Other titles
    Validace jména Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman (Monocotyledones: Araceae)
Author
    Herman, Alexei Borisovič
    Kvaček, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Časopis Národního muzea, řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 174, č. 1-4
Pages
    5
Year
    2005
Thesaurus term
    Araceae
    Araciphyllites
    Campanian
    Late Cretaceous
    Monocotyledon
Keyword
    Araceae
    Araciphyllites
    Austriacus
    Herman
    Kvaček
    Monocotyledones
    Validation
Abstract (in czech)
   Je validována jenoděložná rostlina Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman z čeledi Araceae, která byla popsána z rakouského Campánu, lokality Grünbach.
Abstract (in english)
   Monocotyledon plant Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman from the Austrain Campanian, locality Grünbach is described.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012