Record details

Title
    Valounová asociace štěrkopísků nízké říční terasy v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
Statement of responsibility
    Jaromír Karásek
Other titles
    Pebble association of the gravel sands of a lower river terrace at Brno-Pisárky
Author
    Karásek, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 16-18
Year
    1996
Notes
    4 fot., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    analýza valounová
    kvartér moravských úvalů
    oblast snosová
    pleistocén
    štěrkopísek
    terasa
    valoun
Geographical name
    Brno-Pisárky
    ČR-Morava
Keyword
    24-34
    Asociace
    Brně-Pisárkách
    Ivančice
    Nízké
    říční
    štěrkopísků
    Terasy
    Valounová
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012