Record details

Title
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
Statement of responsibility
    Martin Hanáček
Other titles
    Clast petrological analyses of the glaciofluvial sediments at the Old Kaoline Mine near Vidnava locality in the Jeseník Region
Author
    Hanáček, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 57, č. 3
Pages
    s. 222-236
Year
    2008
Notes
    2 obr., 3 fot., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    552
    553.5/.8
Conspectus category
    552
    553
Subject group
    analýza valounová
    kontinentální zalednění
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    lom
    ložisko kaolinu
    oblast snosová
    sedimentace glacifluviální
    sedimenty klastické
    zalednění
Geographical name
    Morava severní (Česko)
    Skandinávie
    Vidnava (Jeseník, Jeseník)
Keyword
    Analýzy
    Glacifluviálních
    Jáma
    Jesenicku
    Kaolínová
    Lokalitě
    Sedimentů
    Stará
    Valounové
    Vidnavy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012