Record details

Title
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech
Statement of responsibility
    Daniel Nývlt, Peter G. Hoare
Other titles
    Clast lithological analysis of glaciofluvial sediments in northern Bohemia
    Clast lithological analysis of glaciofluvial sediments in northern Bohemia, Czechia
Author
    Hoare, Peter
    Hoare, Peter G.
    Nývlt, Daniel
    Nývlt, Daniel, 1976-
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 75, č. 2
Pages
    6
    s. 121-126
Year
    2000
Notes
    4 obr., 1 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    analýza valounová
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    pleistocén-střední
    profil odkryvu
    sedimentace glacifluviální
    transport
    valoun
Thesaurus term
    Clast petrology, Glaciofluvial sediments, northern Bohemia
Geographical name
    ČR-Čechy
    Mníšek (Liberec)
    Oldřichov na Hranicích (Liberec)
    Pertolice (Liberec)
    Václavice (Liberec)
Keyword
    Analýzy
    Čech
    Glacifluviálních
    Sedimentů
    Severních
    Valounové
Abstract (in czech)
   Glacifluviální sedimenty severních Čech vykazují výraznou rozmanitost jednotlivých typů hornin.
Abstract (in english)
   Clast lithological analysis of glaciofluvial sediments in northern Bohemia

   The glaciofluvial sediments of northern Bohemia contain a considerable variety of rock types. The range of petrologies may be summarised, according to provenance, as "local", "near" and "nordic". A further category consists of quartz clasts of indeterminate provenance. Whilst the "local" provenance-group typically overhelms those erratic which were transported from farther a field, the relative proportions of the three groups may vary vertically within a single exposure, and also from one deposit to another. These variations are principally related to (i) the position within the ice sheet of the débris which gave rise to the glaciofluvial material, and (ii) the relief of the depositional site and its surroundings
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
    ČGS (UNM)
Source format
    R
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014