Record details

Title
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
Statement of responsibility
    Jiří Frýda, Petr Štorch
Other titles
    Cobbles of Silurian graptolite-bearing silicites in Carboniferous conglomerates from the northwestern margin of the Plzeň Basin and their significance in the reconstruction of the Early Paleozoic development in the Teplá-Barrandian Unit
Author
    Frýda, Jiří
    Štorch, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 73-74
Year
    1996
Notes
    1 obr., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    karbon-svrchní
    paleogeografie
    plzeňská pánev
    silicity
    silur
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Čechy
    Nevřeň (Plzeň-sever)
Keyword
    11-44
    Graptolity
    Karbonských
    Konglomerátech
    Oblasti
    Okraje
    Paleozoiku
    Pánve
    Plasy
    Plzeňské
    Rekonstrukci
    Silicitů
    Silurských
    Spodním
    Sz
    Tepelsko-barrandienské
    Valouny
    Vývoje
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012