Record details

Title
    Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů
Statement of responsibility
    Alice Tomášková, Antonín Přichystal
Other titles
    Pebbles of volcanic rocks from the Culm conglomerates: probable geotectonic position and possible source areas of volcanics
Author
    Přichystal, Antonín, 1950-
    Tomášková, Alice
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 75-77
Year
    1995
Notes
    5 obr., 10 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Subject group
    analýza valounová
    karbon
    moldanubický pluton
    moravský devon a spodní karbon
    prvky stopové
    sedimentologie
    visé
    vulkanismus
Subject category
    konglomeráty
    valounová analýza
Geographical name
    ČR-Morava
    Drahanská vrchovina
    Nízký Jeseník
    Polsko - jihozápad
    Rakousko
Keyword
    Geotektonická
    Kulmských
    Oblasti
    Pozice
    Pravděpodobná
    Slepenců
    Valouny
    Vulkanitů
    Zdrojové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012