Record details

Title
    Variace chemického složení klinopyroxenů v bazaltických, essexitových a tefrifonolitových horninách vulkanického komplexu Doupovských hor, severozápadní Čechy
Other titles
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia