Record details

Title
    Variscan and Alpidic nappe structures of the Western Carpathian crystalline basement
Statement of responsibility
    Marián Putiš
Author
    Putiš, Marián
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 43, no. 6
Pages
    s. 369-380
Year
    1992
Notes
    9 obr.,3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    analýza tektonická
    jaderná pohoří
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    oblast veporského krystalinika
    příkrov
    tektonika regionální
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
Subject category
    krystalinikum Západních Karpat
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Alpidic
    Basement
    Carpathian
    Crystalline
    Nappe
    Structures
    Variscan
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012