Record details

Title
    Variscan and Post-Variscan Paleostresses on the Southeastern Margin of the Nízký Jeseník Region (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Josef Havíř
Other titles
    7th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002 (Variant.)
Author
    Havíř, Josef, 1970-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 14
Pages
    p. 33-34
Year
    2002
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Subject group
    geologie regionální
    geologie strukturní
    karpatská neogenní předhlubeň
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    předhlubeň
    tektonika extenzní
    tektonika vrásová
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Morava
    Nízký Jeseník
Keyword
    Czech
    Jeseník
    Margin
    Nízký
    Paleostresses
    Post-Variscan
    Region
    Republic
    Southeastern
    Variscan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012