Record details

Title
    Variscan multistage granitoid magmatism in Brunovistulicum: petrological and SHRIMP U-Pb zircon geochronological evidence from the southern part of the Strzelin Massif, SW Poland
Statement of responsibility
    Teresa Oberc-Dziedzic, Ryszard Kryza and Joanna Białek
Author
    Białek, Joanna
    Kryza, Ryszard
    Oberc-Dziedzic, Teresa
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geological quarterly
Vol./nr.
    Vol. 54, no. 3
Pages
    p. 301-324
Year
    2010
Notes
    13 obr., 5 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Quart.
Classfication no.
    55(1)
    550.9
    551.2
    552
Conspectus category
    550
    552
Subject group
    brunovistulikum
    chemismus hornin
    datování U/Pb
    granodiorit
    in situ
    magmatismus
    moravskoslezská oblast
    tonalit
    vrásnění variské
    zirkon
Geographical name
    Morava (Česko)
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Brunovistulicum
    Evidence
    Geochronological
    Granitoid
    Magmatism
    Massif
    Multistage
    Petrological
    Poland
    SHRIMP
    Southern
    Strzelin
    SW
    U-Pb
    Variscan
    Zircon
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012