Record details

Title
    Variscan shearing kinematics in the Bohemian Massif: Moldanubian and Moravo-Silesian junction
Statement of responsibility
    Petr Rajlich
Other titles
    Kinematika variských střižných zón Českého masívu: vztah moldanubika a moravo-silezika
Author
    Rajlich, Petr, 1944-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Vol. 1988, no. 4
Pages
    p. 387-400
Year
    1989
Notes
    10 obr.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Classfication no.
    551.2
Subject category
    moldanubikum
    oblast moravskoslezská
    orogenetické pohyby, geosynklinály, tektogeneze
    plutonismus ve vztahu k hlubinné stavbě
    zlomová tektonika
Keyword
    Bohemian
    Junction
    Kinematics
    Massif
    Moldanubian
    Moravo-Silesian
    Shearing
    Variscan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012