Record details

Title
    Variscan shearing tectonics in the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Petr Rajlich
Author
    Rajlich, Petr, 1944-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 22, no. 1
Pages
    s. 33-40
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza kinematická
    analýza tektonická
    Český masiv
    deformace
    megatektonika
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Bohemian
    Massif
    Shearing
    Tectonics
    Variscan
Abstract (in czech)
   Kinematická analýza hlavních střižních zón Českého masivu a chronologii hlavních varinských kinematických eventů. Hlavní kinematický směr je 116 stupňů, příčiny odchylky 26 stupňů od hl. kinematické osy pro evropské variscidy směru V-Z
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012