Record details

Title
    Variscan superposed tectonics in marginal parts of the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Karel Schulmann, Radek Melka, Michal Lobkowicz, Bedřich Mlčoch, Jaroslav Synek
Author
    Lobkowicz, Michal
    Melka, Radek
    Mlčoch, Bedřich
    Schulmann, Karel
    Synek, Jaroslav
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts
Pages
    s. 30
Subject group
    Český masiv
    kontinentální drift
    moldanubikum
    oblast krušnohorsko-durynská
    tektonika regionální
    vrásnění prekambrická
    vrásnění variské
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    Bohemian
    Marginal
    Massif
    Parts
    Superposed
    Tectonics
    Variscan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012