Record details

Title
    Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
Statement of responsibility
    František Novák, Petr Pauliš, Jaromír Ševců
Other titles
    Varlamoffite from Vernéřov near Aš (Czech Republic)
Author
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
    Ševců, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Pages
    s. 117-119, Příl. X
Year
    2004
Notes
    1 diagr. v textu, 1 fot. v Příl. X
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    analýza termická
    difrakce rentgenová
    geologie regionální
    hydroxidy
    kasiterit
    klasifikace
    kontrola litologická
    krušnohorský pluton
    pluton
    složení chemické
Geographical name
    ČR-Čechy
    Vernéřov (Cheb, Aš)
Keyword
    11-11
    
    Aše
    Varlamoffit
    Vernéřova
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012