Record details

Title
    Vavřínite, Ni2SbTe2,a new mineral species from Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic
Other titles
    Vavřínit, Ni2SbTe2, nový minerál z Cu-Ni sulfidického ložiska Kunratice , Česká Republika
Author
    Císařová, Ivana
    Drábek, Milan
    Haloda, Jakub
    Laufek, František
    Skála, Roman
    Táborský, Zdeněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Canadian Mineralogist
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 5
Pages
    7
Year
    2007
Thesaurus term
    new minerals, vavřínite, crystal struture
Keyword
    Cu-Ni
    Czech
    Deposit
    Kunratice
    Mineral
    New
    Ni2SbTe2,a
    Republic
    Species
    Sulfide
    Vavřínite
Abstract (in czech)
   Byl popsán nový minerřáol, vavřínit, z Cu-Ni sulfidického ložiska Kunratice, Česká Republika.
Abstract (in english)
   New mineral, vavřínite, was described from Cu-Ni sulfide deposit KUnratice, Czech Republic.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014