Record details

Title
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic
Other titles
    Veřovice Formation of the Kelč Facies of the Silesian Unit near Bernartice
Author
    Adámek, Josef
    Bubík, Miroslav
    Havíř, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15, č. listopad
Pages
    3
Year
    2008
Thesaurus term
    Silesian Unit, Veřovice Formation, tectonics, lithology, paleontology
Keyword
    Bernartic
    Jednotky
    Kelčského
    Slezské
    Souvrství
    Veřovické
    Vývoje
Abstract (in czech)
   Na dvou lokalitách (A261, A261A) sz. od Bernartic nad Odrou byly studovány sedimenty veřovického souvrství kelčského vývoje, tvořené především černými břidlicemi. Přestože veřovické souvrství je obecně sterilní nebo chudé na fosilie, břidlice na obou lokalitách obsahují relativně bohatou foraminiferovou faunu dokládající stratigrafický rozsah souvrství od aptu do svrchního albu. Na lokalitě A261A byl pozorován zlom mírně ukloněný k JJV. Asymetrické vrásové struktury doprovázející diskutovaný zlom dokazují násunové pohyby podél této plochy.
Abstract (in english)
   Veřovice Formation of the Kelč Facies of the Silesian Unit near Bernartice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014