Record details

Title
    Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period
Statement of responsibility
    Vlasta Jankovská
Other titles
    7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006 Brno, Czech Republic, Extended abstracts (Variant.)
Author
    Jankovská, Vlasta, 1942-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Vol./nr.
    No. 33-34
Pages
    p. 41-43
Year
    2003-2004
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    glaciály
    hominidi fosilní
    kvartér Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    lidské aktivity
    paleobotanika
    paleoekologie
    paleoklimatologie
    paleontologie
    palynologie
    pleistocén-svrchní
    vegetace
Geographical name
    Česko
    Jablůnka (Vsetín, Vsetín)
    Kobeřice (Opava, Kravaře)
    Krkonoše (Česko a Polsko)
    Slovensko
Keyword
    Carpathians
    Glacial
    Half
    Landscape
    Last
    Moravia
    Period
    Second
    Slovakia
    Vegetation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012