Record details

Title
    Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles
Statement of responsibility
    Petr Kuneš, Petr Pokorný, Vojtěch Abraham and Vlasta Jankovská
Author
    Abraham, Vojtěch
    Jankovská, Vlasta, 1942-
    Kuneš, Petr
    Pokorný, Petr, 1972-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague
Pages
    s. 73
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Classfication no.
    551.4
    561
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza pylová
    česká křídová pánev
    flóra
    historie
    holocén
    křída-svrchní
    kvartér Českého masivu
    lidské aktivity
    paleontologie
    pískovce
    potrava
    rašeliniště
    reliéf
    skalní tvar
    vegetace
    změna klimatu
Geographical name
    Broumov (Náchod, Broumov)
    Chráněná krajinná oblast Labské pískovce (Česko)
    Čechy (Česko)
Keyword
    Czech
    Derived
    History
    Landscapes
    Peat
    Profiles
    Sandstone
    Vegetation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012