Record details

Title
    Vegetational characteristics in Europe around the late Early to early Middle Miocene based on the plant macro record
Statement of responsibility
    Henriette Jechorek, Johanna Kovar-Eder
Other titles
    The Middle Miocene environments and ecosystem dynamics of the Eurasian Neogene (EEDEN) (Variant.)
Author
    Jechorek, Henriette
    Kovar-Eder, Johanna
Language
    anglicky
Source title - serial
    Courier Forschungsinstitut Senckenberg
Vol./nr.
    No. 249
Pages
    p. 53-62
Year
    2004
Notes
    2 obr., 2 tab.
    Bibliografie na s. 61-62
    il.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg
Classfication no.
    551.7
Subject group
    analýza statistická
    flóra
    listy
    mapy
    miocén
    paleoklima
    paleoklimatologie
    paleontologie
    terciér Českého masivu
    vegetace
Geographical name
    ČR-Čechy
    Evropa
    Jugoslávie-Srbsko
    Kamenný Újezd (České Budějovice, České Budějovice)
    Maďarsko
    Mydlovary (České Budějovice, České Budějovice)
    Olešník (České Budějovice, České Budějovice)
    Polsko
    Rakousko
    Rusko
    Slovensko
    Sokolov
    SRN
    Ukrajina
Keyword
    Around
    Based
    Characteristics
    Early
    Europe
    Late
    Macro
    Middle
    Miocene
    Plant
    Record
    Vegetational
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012