Record details

Title
    Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie
Statement of responsibility
    Jan Šrámek, Jiří Rathouský, Petr Schneider
Author
    Rathouský, Jiří
    Schneider, Petr
    Šrámek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 79-80
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Subject group
    hustotní charakteristiky hornin
    laboratorní zkoušky hornin
    pískovce
    porozita
    zkouška laboratorní
Keyword
    Arkóz
    Distribuce
    Křídových
    Permokarbonských
    Pískovců
    Pomocí
    Porózimetrie
    Pórů
    Rtuťové
    Sledovaná
    Velikostní
Abstract (in czech)
   Výsledky měření velikostní distribuce pórů v pískovcích různých lokalit. Vysokotlaký rtuťový porozimetr poskytuje nové informace o povaze pórovitosti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012