Record details

Title
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5. září 1890 - modelová situace pro 21. století?
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Český kras
Pages
    s. 77-81
Notes
    Překlad názvu: High flood on Berounka river on September 2 to 5, 1890 - a model situation for the 21st Century?
    Rozsah: 5 s.
Keyword
    2.-5
    21
    1890
    Berounce
    Dnech
    Modelová
    Povodeň
    Situace
    Století
    Velká
    Září
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012