Record details

Title
    Velké povodně na území České republiky - ztráta historické paměti
Author
    Munzar, Jan
    Ondráček, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Historická geografie. Miscellanea
Vol./nr.
    Roč. 33, -
Pages
    s. 97-118
Year
    2005
Notes
    Projekt: IAA3086401, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Great floods on the territory of Czech Republic - loss of historical memory
    Rozsah: 21 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Czech Republic
    floods
    historical memory
Keyword
    České
    Historické
    Paměti
    Povodně
    Republiky
    území
    Velké
    Ztráta
Abstract (in czech)
   Povodně, které postihly Českou republiku v červenci 1997 a v srpnu 2002, představovaly zcela výjimečné přírodní jevy a mimořádné katastrofy, nemající v našich podmínkách ve 20. století obdoby. Samozřejmě, že v minulosti k analogickým velkým povodním docházelo, ale až do roku 1997 neměla současná česká společnost s nimi vůbec žádné zkušenosti. Nejen současná generace, ale i několik předchozích takovouto povodeň nezažilo. Většinu lidí tento přírodní živel svou ničivostí překvapil, protože v posledních více než sto letech došlo v souvislosti s výskytem povodní ke ztrátě historické paměti.
Abstract (in english)
   Czech Republic was affected by two disastrous floods in a very short period of five years, The case from July 1997 in Moravia and Silesia became the "flood of the 20th century". Whether the extreme from August 2002 in Bohemia will become the "flood of the 21st century" will be known only later to our descendants. Because the 20th century was relatively poor in great waters as compared with the 19th century, the damages and casualties were undoubtedly greatly contributed to also by the loss of historical memory, particularly so in 1997. In order to enliven the historical memory, to search analogies and generalizations for the future it is therefore necessary to document the floods, their impacts and interactions reaching all available sources of information as far in the past as possible.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012