Record details

Title
    Velké povodně na Ostravsku - zapomenutý přírodní fenomén
Author
    Munzar, Jan
    Ondráček, Stanislav
Conference
    Geografie a proměny poznání geografické reality (30.08.2004-31.08.2004 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Geografie a proměny poznání geografické reality
Pages
    s. 416-418
Notes
    Projekt: IAA3086401, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Great floods in the region of Ostrava - a forgotten natural phenomenon
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    Czech Republic
    floods
    Ostrava region
Keyword
    Fenomén
    Ostravsku
    Povodně
    Přírodní
    Velké
    Zapomenutý
Abstract (in czech)
   Velké povodně, ke kterým dochází průměrně jednou za sto i více let, byly pro Ostravsko, ale samozřejmě i pro celé Česko, až do roku 1997 zapomenutý přírodní fenomén. Je to logické, neboť na Ostravsku se vyskytly podobné povodně naposledy na počátku 20. století (v letech 1902 a 1903) a předtím v roce 1880. V souvislosti s povodněmi zde, ale i v celém Česku, došlo ke ztrátě historické paměti.
Abstract (in english)
   Regarding the fact that the time gap between the great floods from the beginning of the 20th century and/or of 1880 and the flood event of 1997 is nearly 100 years and more, the old disasters have been forgotten that are considered as a loss of historical memory in the region of Ostrava.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012