Record details

Title
    Velký bratr má sourozence : (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5)
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš
Author
    Mikuláš, Radek, 1964-
Language
    česky
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 83, č. 7
Pages
    s. 372-373
Year
    2004
Notes
    3 fot.
    Zkr. název ser.: Vesmír
Classfication no.
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    geomorfologie
    glaciální modelace
    horniny klastické
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    periglaciální jevy
    reliéf
    vulkanodetrity
Geographical name
    Argentina-Chubut
    Argentina-Rio Negro
    ČR-Čechy
Keyword
    83
    276
    2004/5
    Ad
    Bratr
    Lekci
    Petr
    Pokorný
    Sourozence
    Uděluje
    Velký
    Vesmír
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012