Record details

Title
    Velký exemplář a kutikuly Paripteris gigantea (Sternberg) Gothan z jeho typové oblasti u Žacléře (pennsylvan, Česká republika)
Other titles
    A large specimen and cuticles of Paripteris gigantea (Sternberg) Gothan from its type area Žacléř (Pennsylvanian, Czech Republic)