Record details

Title
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
Statement of responsibility
    Jan Schenk, Josef Novák, Václav Mikulenka
Other titles
    Verification of movements and deformation by the measurement on observation station
Author
    Mikulenka, Václav, 1946-
    Novák, Josef
    Schenk, Jan, 1937-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 1
Pages
    s. 69-82
Year
    2004
Notes
    2 obr., 11 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    504.05
    622.33
Conspectus category
    504
    622
Subject group
    deformace
    hornoslezská pánev
    model matematický
    monitoring
    nadloží
    pohyb
    program počítačový
    sedání povrchu
    systém GPS
    těžba podzemní
    úhel kritický
    uhelná sloj
    uhelný revír
    území poddolované
Geographical name
    Morava (Česko)
    Stonava (Karviná, Karviná)
Keyword
    Měřením
    Pohybů
    Pozorovací
    Přetvoření
    Stanici
    Verifikace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2009
Import date
    8. 8. 2012