Record details

Title
    Vernířovice - Měďný. Pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách.
Other titles
    Vernířovice - Měďný. Pyrrhotite and chalcopyrite ores in Desná-gneisses.
Author
    Fojt, Bohuslav
    Kopa, Dušan
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku
Pages
    3
Notes
    Akce: 2002 ; 29.5.2002 Olomouc a Petrov n.Desnou
Thesaurus term
    Desná-gneises
    Fe-Cu ore
Keyword
    Chalkopyritem
    Desenských
    Měďný
    Pyrhotinové
    Rulách
    Vernířovice
    Zrudnění
Abstract (in czech)
   Popis Fe-Cu mineralizace v desenských rulách silezika na lokalitě Měďny v Hrubém Jeseníku
Abstract (in english)
   Description of the Fe-Cu mineralization on the locality in Desná-gneisses in the Jeseníky Mts
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012