Record details

Title
    Vernířovice - Zadní Hutisko. Železné rudy typu BIF v desenských rulách.
Other titles
    Vernířovice - Zadní Hutisko. Iron ores of the BIF type in Desná-gneisses
Author
    Fojt, Bohuslav
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku
Pages
    4
Notes
    Akce: 2002 ; 29.5.2002 Olomouc a Petrov n.Desnou
Thesaurus term
    BIF type
    Desná-gneisses
    Iron ores
Keyword
    BIF
    Desenských
    Hutisko
    Rudy
    Rulách
    Typu
    Vernířovice
    Zadní
    Železné
Abstract (in czech)
   Popis Fe-zrudnění typu BIF v desenských rulách na lokalitě Zadní Hutisko
Abstract (in english)
   Description of the Fe-mineralization of the BIF type in the Desná-gneisses (Jeseníky Mts.,Silesicum)
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012