Record details

Title
    Vertically decoupled thickening and exhumation processes in orogenic supra- and infra-structure during building of Gemer-Vepor continental wedge
Statement of responsibility
    Ondrej Lexa, Karel Schulmann, Petr Jeřábek and Raymond Montigny
Other titles
    Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group : 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group : 7th Carpathian Tectonic Workshop : Zakopane, Poland, April 19-22, 2006 (Variant.)
Author
    Jeřábek, Petr
    Lexa, Ondrej
    Montigny, Raymond
    Schulmann, Karel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 20
Pages
    p. 84
Year
    2006
Notes
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Classfication no.
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    deformace
    exhumace
    geochronologie
    kinematika
    kliváž
    krystalinikum
    kůra zemská
    mylonit
    pohřbení
    reologie
    tektonika fundamentu
    tektonika vrásová
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    zóna střižná
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Building
    Continental
    Decoupled
    During
    Exhumation
    Gemer-Vepor
    Infra-structure
    Orogenic
    Processes
    Supra-
    Thickening
    Vertically
    Wedge
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012