Record details

Title
    Vhodnost použití pneumatické úpravy hnědých uhlí v podmínkách SHR
Statement of responsibility
    Jan Menšík
Other titles
    Suitability of the application of brown coals air separation in the conditions of North Bohemian Brown Coal District
Author
    Menšík, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 6
Pages
    s. 249-254
Year
    1990
Subject group
    ekonomika úpravy
    podkrušnohorské pánve
    uhlí hnědé
    úprava surovin
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Severočeský hnědouhelný revír
Keyword
    Hnědých
    Pneumatické
    Podmínkách
    Použití
    SHR
    Uhlí
    úpravy
    Vhodnost
Abstract (in czech)
   Pneumatické technologie úpravy uhlí nejsou provázeny vznikem kalů, patří k tzv. suchým technologiím úpravy. Zvýšená prašnost uvnitř zařízení se likviduje dokonalým filtračním systémem. Mokrá technologie úpravy zrna 3-70 mm využívá k vytvoření těžkosuspenzního prostředí jemně mletý magnetit. Hlavní proces mokré i suché úpravy je investičně přibližně stejně nákladný. Hnědé uhlí s vysokým obsahem popela v SHR není dostatečně vhodné pro suchou úpravu na splavech. Neosvědčila se ani úprava s použitím rotujícího válce. Další možnosti nabízí magnetická separace jemně mletého uhlí s využitím vysokogradientních separátorů. Redukce obsahu síry činila 30-40 .
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012