Record details

Title
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. 1., Uranyl, UO2 2+
Statement of responsibility
    Jiří Čejka
Other titles
    Vibrational spectroscopy of uranyl minerals - infrared and Raman spectra of uranyl minerals. 1., Uranyl, UO2 2+
Author
    Čejka, Jiří, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 44-51
Year
    2004
Notes
    1 tab.
    Bibliografie na s. 48-51
    tab.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    krystalochemie
    minerály uranu
    spektrometrie Ramanova
    spektroskopie
    spektrum IR
    vazba chemická
Keyword
    2+
    Infračervená
    Minerálů
    Ramanova
    Spektra
    Spektroskopie
    UO2
    Uranyl
    Uranylu
    Vibrační
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012