Record details

Title
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. II., Uhličitany uranylu
Statement of responsibility
    Jiří Čejka
Other titles
    Vibrational spectroscopy of the uranyl minerals - infrared and Raman spectra of the uranyl minerals. II., Uranyl carbonates
Author
    Čejka, Jiří, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 62-72
Year
    2005
Notes
    4 obr., 3 tab.
    Bibliografie na s. 70-72
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    548
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    karbonáty
    krystalová struktura
    minerály uranu
    spektrometrie IR
    spektrometrie Ramanova
    syntéza minerálu
    uran
    vazba chemická
Keyword
    II
    Infračervená
    Minerálů
    Ramanova
    Spektra
    Spektroskopie
    Uhličitany
    Uranylu
    Vibrační
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012