Record details

Title
    Vibrace vyvolané odstřelem trhavin při ražbě mělkého důlního díla
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
    Lednická, Markéta
Conference
    Geotechnika 2006/11. : 20.09.2006-22.09.2006 : Vysoké Tatry, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geotechnika 2006. Konštrukcie, technológie, materiály a monitoring. Zborník
Pages
    s. 317-324
Notes
    Projekt: AACBU38-05, GA ČBÚ, CZ
    Překlad názvu: Vibrations Generated by Explosive Blasting during Drive a Shallow Tunnel
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    explosive blasting
    measurements
    surface vibrations
Keyword
    Díla
    Důlního
    Mělkého
    Odstřelem
    Ražbě
    Trhavin
    Vibrace
    Vyvolané
Abstract (in czech)
   Článek shrnuje základní poznatky o vibracích, které jsou vyvolány při odstřelech trhavin při ražbě mělkého důlního díla (tunelu). Požadavky na realizaci parametrického měření a jeden praktický příklad jsou představeny.
Abstract (in english)
   This paper deals with knowledge about surface vibrations generated by explosive blasting during drive a shallow tunnel. Basic requirements for parametric measurement and one example are described.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012