Record details

Title
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
Other titles
    Vihorlatit, Bi24Se17Te4, nový minerál tetradymitové skupiny z Vihorlatu, Slovensko
Author
    Ďuďa, Rudolf
    Ondruš, Petr
    Skála, Roman
    Táborský, Zdeněk
    Veselovský, František
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    European Journal of Mineralogy
Vol./nr.
    Roč. 19, č. 2
Pages
    11
Year
    2007
Thesaurus term
    Vihorlatite, new mineral,tetradymite group, Vihorlat Mts., Slovakia
Keyword
    Bi24Se17Te4
    Group
    Mineral
    Mts
    New
    Slovakia
    Tetradymite
    Vihorlat
    Vihorlatite
Abstract (in czech)
   Popis nového minerálu
Abstract (in english)
   Description of a new mineral
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014