Record details

Title
    Vistepit Mn5SnB2Si5O20 - novyj borosilikat marganca i olova
Statement of responsibility
    L.A. Pautov, D.I. Belakovskij, Roman Skála, J.V. Sokolova, K.I. Ignatenko, A. V. Mochov
Other titles
    Vistepite Mn5SnB2Si5O20 - a new borosilicate of manganese and tin
Author
    Belakovskij, D. I.
    Ignatenko, K. I.
    Mochov, A. V.
    Pautov, L. A.
    Skála, Roman
    Sokolova, J. V.
Language
    rusky
Source title - serial
    Zapiski Vserossijskogo mineralogičeskogo Obščestva
Vol./nr.
    Roč. 121, č. 4
Pages
    s. 07-112
Year
    1992
Notes
    1 obr., 2 fot., 2 tab., 1 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zap. Vseross. mineral. Obšč.
Subject group
    borosilikáty
    Mn (mangan - 25)
    nové minerály
    Sn (cín - 50)
Geographical name
    SNS-Kirgizie
Keyword
    Borosilikat
    Marganca
    Mn5SnB2Si5O20
    Novyj
    Olova
    Vistepit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012