Record details

Title
    Visualization of variable preferential flow in Haplic Luvisol and Haplic Cambisol using the dye tracer experiment
Author
    Fér, M.
    Jakšík, O.
    Jirků, V.
    Kočárek, M.
    Kodešová, R.
    Němeček, K.
    Nikodem, A.
    Rohošková, M.
    Žigová, Anna
Conference
    Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmospheric system : International poster day and Institute of Hydrology Open Day (17. : 2009.11.12 : Bratislava, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System : proceedings of peer-reviewed contributions
Pages
    S. 296-300
Notes
    Projekt: GA526/08/0434, GA ČR
    Překlad názvu: Vizualizace variabilního preferenčního proudění v hnědozemi modální a kambizemi modální
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    dye tracer experiment
    micromorphological images
    preferential flow
    soil structure
Keyword
    Cambisol
    Dye
    Experiment
    Flow
    Haplic
    Luvisol
    Preferential
    Tracer
    Using
    Variable
    Visualization
Abstract (in czech)
   Práce byla zaměřena na vizualizaci preferenčního proudění v různých půdních typech v jednotlivých půdních horizontech pomocí experimentu se stopovací látkou. Experimenty s infiltrací byly provedeny na pokusných políčkách. V případě hnědozemě modální bylo zjištěno preferenční proudění půdními agregáty a biopóry. U kambizemě modální bylo zjištěno preferencční proudění biopóry a velkými gravitačními půdními trhlinami.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012