Record details

Title
    Vize a perspektivy malých moravských měst
Author
    Vaishar, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Urbanismus a územní rozvoj
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 2
Pages
    s. 28-32
Year
    2001
Notes
    Překlad názvu: Visions and perspectives of small Moravian towns
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    Moravia
    small towns
    visions and perspectives
Keyword
    Malých
    Měst
    Moravských
    Perspektivy
    Vize
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012