Record details

Title
    Vizualizace a kvantifikace strukturně-texturních parametrů polyuretanových geokompozitních materiálů
Author
    Souček, Kamil
    Ščučka, Jiří
Conference
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007/12. : 22.02.2007-23.02.2007 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře
Pages
    S. 179-186
Notes
    Překlad názvu: Visualization and quantification of structural-textural parameters of polyurethane geocomposite materials
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    polyurethane grouts
    textures and structures
Keyword
    Geokompozitních
    Kvantifikace
    Materiálů
    Parametrů
    Polyuretanových
    Strukturně-texturních
    Vizualizace
Abstract (in czech)
   V příspěvku je prezentováno studium struktur a textur geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy pomocí metod optické mikroskopie, zpracování a analýzy obrazu. Popsané analytické postupy umožňují nejen dokumentaci a kvalitativní i kvantitativní strukturně-texturní analýzu materiálu, ale mohou být také efektivně využívány při kontrole kvality provedené polyuretanové injektáže.
Abstract (in english)
   Study of textures and structures of geocomposite materials with polyurethane binders using optical microscopy, image processing and analysis methods is presented in the paper. The described analytical procedures allow not only documentation and qualitative and quantitative texture-structure analysis of the material, but also an effective use in the process of quality evaluation of carried-out grouting.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012