Record details

Title
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
Statement of responsibility
    Eva Břízová, Piotr Szwarczewski
Other titles
    Human impact in the development of the Holocene vegetation in floodplain of the Świder River (Poland)
Author
    Břízová, Eva
    Szwarczewski, Piotr
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Pages
    s. 57-59, Příl. VIII
Year
    2005
Notes
    6 diagr. v textu, 38 fot. v Příl. VIII
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Classfication no.
    504.5
    561
Conspectus category
    502
Subject group
    analýza pylová
    datování C14
    flóra
    geologie regionální
    holocén
    kvartér
    lidské aktivity
    lokalita fosiliferní
    mezinárodní spolupráce
    paleontologie
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    vegetace
    záplavová niva
Geographical name
    Polsko
    Seroczyna (Polsko)
    Stoczek Łukowski (Polsko)
    Świder (řeka) (Polsko)
Keyword
    člověka
    Holocenní
    Lokální
    Nivě
    Polsko
    řeky
    Świder
    Vegetace
    Vliv
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012