Record details

Title
    Vliv školních vzdělávacích programů na modernizaci zeměpisu na základních školách
Author
    Klímová, Alžběta
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geografické rozhledy
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 1
Pages
    s. 18-19
Year
    2012
Notes
    Autoři celkem: 1
    Překlad názvu: The influence of School Educational Programmes on the Modernization of Geography in Elementary Schools
    Rozsah: 2 s.
Subject category
    curriculum
    key competence
    school educational programmes
Keyword
    Modernizaci
    Programů
    školách
    školních
    Vliv
    Vzdělávacích
    Základních
    Zeměpisu
Abstract (in czech)
   This article describes a case study dealing with the design of school educational programmes (SEP) and possibilities for geography teachers to update their instruction in elementary schools.
Abstract (in english)
   Článek popisuje výsledky výzkumné sondy, která zjišťovala, jak vzdělávací programy ovlivnily aktualizaci obsahu vyučovacího předmětu zeměpis na padesáti základních školách.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    20. 3. 2014