Record details

Title
    Vliv Moravského krasu na některé chemické a fyzikální vlastnosti vod v tocích povodí Říčky
Statement of responsibility
    Stanislav Ondráček
Other titles
    The influence of the Moravian karst on some physical-chemical properties in water courses of the Říčka river basin
Author
    Ondráček, Stanislav
Language
    česky
Source title - serial
    Československý kras
Vol./nr.
    Č. 33
Pages
    s. 35-51
Year
    1983
Notes
    4 obr., 8 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    556
Conspectus category
    551
Keyword
    Chemické
    Fyzikální
    Krasu
    Moravského
    Některé
    Povodí
    Říčky
    Tocích
    Vlastnosti
    Vliv
    Vod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 9. 2013
Import date
    20. 5. 2014