Record details

Title
    Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí
Other titles
    Mining impacts on soil geochemistry and environment stability
Author
    Mašek, Dalibor
    Poňavič, Michal
    Rambousek, Petr
    Večeřa, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost)
Notes
    Akce: 1994/10/18 ; Zlaté Hory
Thesaurus term
    mining impacts, soil geochemistry, acid mine drainage
Keyword
    Chemismus
    činnosti
    Důlní
    Geochemickou
    Prostředí
    Půd
    Stabilitu
    Vliv
Abstract (in czech)
   Jeden z výsledků projektu GAČR č. 105/02/0692, zhodnocení acidity prostředí starých rudních revírů a sledování mechanismů geochemické stability na rudních haldách.
Abstract (in english)
   Mining impacts on soil geochemistry and environment stability
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014