Record details

Title
    Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování
Statement of responsibility
    František Tichánek, Jiří Botula
Author
    Botula, Jiří, 1959-
    Tichánek, František, 1949-
Language
    česky
Source title - monograph
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
Pages
    s. 587-592
Notes
    1 obr., 2 fot.
    Bibliografie na s. 591-592
    il.
Classfication no.
    550.8
    622
Conspectus category
    55
    622
Subject group
    abraze
    aparatura
    kamenivo drcené
    laboratorní zkoušky hornin
    mletí
    nerostné suroviny
    pevnost v tlaku
    technologie
    úpravnictví
Keyword
    Abrazivnosti
    Drtitelnosti
    Hornin
    Vliv
    Volbu
    Zdrobňování
    Způsobu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012