Record details

Title
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
Statement of responsibility
    Jiří Pešek
Other titles
    Influence of basement geology on coal-bearing properties of Upper Paleozoic basins in Central Bohemia
Author
    Pešek, Jiří, 1936-
Language
    česky
Source title - monograph
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Pages
    s. 48
Subject group
    krystalinikum
    mapa ložisková
    paleozoikum-svrchní
    pánev sedimentační
    podloží
    středočeské svrchní paleozoikum
    uhelná sloj
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kladno
    Kralupy nad Vltavou (Mělník, Kralupy nad Vltavou)
    Mšeno (Mělník)
    Plzeň
    Radnice (Rokycany)
    Rakovník
    Slaný (Kladno, Slaný)
    Žihle (Plzeň-sever)
Keyword
    Fundamentu
    Geologické
    Oblasti
    Pánví
    Stavby
    Středočeské
    Svrchnopaleozoických
    Uhlonosnost
    Vliv
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012