Record details

Title
    Vliv geologické stavby na vývoj svahových pohybů na Mladoboleslavsku
Author
    Rybář, Jan
Conference
    Svahové deformace a pseudokras (11.05.2005-13.05.2005 : Úštěk, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Svahové deformace a pseudokras
Pages
    s. 1-37
Notes
    Projekt: GA205/03/0335, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Effects of geological structure in evolution of slope movements near the town of Ml. Boleslav
    Rozsah: 37 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    fall
    lateral spread
    slide
Keyword
    Geologické
    Mladoboleslavsku
    Pohybů
    Stavby
    Svahových
    Vliv
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Byl analyzován vliv geologic. stavby na vývoj porušení svahů v křídových sedimentech na Mladoboleslavsku.
Abstract (in english)
   Significance of geological conditions in the evolution of slope failures is analyzed in sedimentary rocks of Cretaceous Basin near the town of Mladá Boleslav.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012