Record details

Title
    Vliv geomagnetické aktivity na regionální a globální teplotu vzduchu
Author
    Bucha, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Meteorologické zprávy
Vol./nr.
    Roč. 58, č. 5
Pages
    s. 139-145
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Geomagnetic forcing on regional and global air temperature
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    air temperature
    geomagnetic activity
    North Atlantic Oscillation
Keyword
    Aktivity
    Geomagnetické
    Globální
    Regionální
    Teplotu
    Vliv
    Vzduchu
Abstract (in czech)
   Meziroční variace teploty v Evropě, Severní Americe a po celém světě jsou ovlivněny geomagnetickou aktivitou indikující sluneční vítr, hlavně v době rychlého oteplování zemského povrchu v posledních třiceti letech, jak vyplývá z vysokých korelačních koeficientů. Zároveň je korelace mezi geomagnetickou aktivitou a meteorologickými parametry důležitá pro vysvětlení severoatlantické oscilace a pro předpovědi.
Abstract (in english)
   Inter-annual variations of temperature in Europe, North America and over the globe are, as follows from high correlation coefficients, influenced by geomagnetic activity indicating the solar wind, mainly at a time of faster warming of the earth's surface over the past thirty years. Simultaneously, the results of correlations between geomagnetic activity and meteorological parameters are important for the explanation of the North Atlantic Oscillation (NAO) and for prediction.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013