Record details

Title
    Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
Statement of responsibility
    Pavel Müller, Zbyněk Boháček, Jan Toul, Miroslava Kovářová, Josef Zeman, Petr Sulovský
Other titles
    The influence of the rock environment on the migration and accumulation of selected organic and inorganic pollutants
Author
    Boháček, Zbyněk
    Kovářová, Miroslava
    Müller, Pavel
    Sulovský, Petr
    Toul, Jan
    Zeman, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 124-125
Year
    1997
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    karpatská neogenní předhlubeň
    neogén
    prach
    prachovec
    studie experimentální
    voda podzemní
    znečištění
Geographical name
    ČR-Morava
    Hevlín (Znojmo)
    Staré Město u Uherského Hradiště (Uherské Hradiště)
    Stavěšice (Hodonín)
Keyword
    Akumulaci
    Anorganických
    Horninového
    Migraci
    Organických
    Polutantů
    Prostředí
    Vliv
    Vybraných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012